Znajomość lokalnego rynku

Atutem firmy Cromwell jest globalna platforma i infrastruktura, wykorzystująca w pełni zintegrowany model zarządzania nieruchomościami i inwestycjami, połączona ze znajomością warunków lokalnych, jaką zapewniają nasze zespoły doświadczonych specjalistów w zakresie nieruchomości działające na rynkach lokalnych.

READ MORE

Globalna Działalność

Globalna platforma Cromwell obejmuje ponad 440+ pracowników zatrudnionych w 28 biurach w Australii, Nowej Zelandii i Europie. Na dzień 30 Czerwiec 2022 r. wartość zarządzanych aktywów w ujęciu globalnym wynosiła 7,9 mld EUR.

READ MORE

Zarządzanie aktywami

W procesie zarządzania portfelem nieruchomości i aktywami stosujemy aktywne podejście. Stale staramy się wdrażać inicjatywy strategicznego zarządzania aktywami, gwarantujące stabilność zysków i wzrost na poziomie aktywów. Jesteśmy specjalistami w zakresie projektów typu „value-add” i przekształceniach aktywów.

READ MORE