Karol Pilniewicz

Karol jest odpowiedzialny za rozwój, zarzadzanie zespołem, sprzedaże nieruchomości i funduszy inwestycyjnych w Cromwell Property Group na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Z uwagi na swoje doświadczenie pomaga również w transakcjach z partnerami typu Private Equity na poziomie Europy.  Zanim dołączył do Cromwell Property Group był zarządcą funduszu Polish Retail Fund (PRF) w GE Capital Real Estate, członkiem zarządu spółki deweloperskiej notowanej na giełdzie, Ronson Development B.V., menedżerem wyższego szczebla w Aareal Bank AG i menedżerem ds. inwestycji w ING Real Estate Investment Management. Karol jest członkiem RICS i CCIM.

Karol Pilniewicz