Karol Pilniewicz

Karol odpowiada za rozwój działalności spółki w regionie oraz zarządza zespołem pracującym na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

W roku 2013, po przejęciu GE Capital Real Estate Poland przez Cromwell i zasiadaniu w zarządzie Polish Retail Fund (PRF), Karol został Dyrektorem na Europę Środkowo-Wschodnią. Zanim dołączył do naszego zespołu był zarządcą funduszu Polish Retail Fund (PRF) w GE Capital, członkiem zarządu spółki deweloperskiej notowanej na giełdzie, Ronson Development B.V., menedżerem wyższego szczebla w Aareal Bank AG i menedżerem ds. inwestycji w ING RE Investment Management. Karol jest członkiem RICS i CCIM.

Karol Pilniewicz