Magdalena Piechna

Magdalena dołączyła do spółki w 2013 r. po przejęciu polskiego oddziału GE Capital Real Estate przez Cromwell.

Na stanowisku Kierownika ds. Zarządzania Portfelem odpowiada zarówno za Polish Retail Fund, jak i Central European Industrial Fund (CEIF). Magda posiada dziewięcioletnie doświadczenie w sektorze nieruchomości. Zanim dołączyła do zespołu zajmowała stanowisko Kierownika ds. Portfela (Portfolio Manager) w GE Capital Real Estate, Germany & Central Europe, gdzie odpowiadała za zarządzanie ryzykiem, wyceny, sprawozdawczość dotyczącą portfela oraz zarządzanie Polish Retail Fund. Wcześniej była starszym specjalistą ds. oceny ryzyka (Senior Underwriter) w GE oraz analitykiem finansowym (Financial Analyst) pracującym dla polskiej mennicy państwowej. Magda ma tytuł magistra zarządzania i informatyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wyceny majątku na Politechnice Warszawskiej.

Magdalena Piechna