Marta Oberda

Marta zaczęła pracę w spółce w 2017 roku, a od 2018 roku kieruje zespołem finansowym.

Marta jest odpowiedzialna za rachunkowość funduszy, wszelkie kwestie finansowe i podatki, sprawozdawczość statutową i na poziomie skonsolidowanym, w tym raportowanie do banków i inwestorów dla funduszy inwestujących w Europie Środkowo-Wschodniej.

Marta ma ponad 11-letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości. Rozpoczęła pracę w dziale finansowym Europolis Real Estate Asset Management (przejętym w 2011 r. przez CA Immo), pracowała również dla Heitman, zdobywając doświadczenie w międzynarodowych zespołach oraz portfelach z całej Europy. Marta pracowała przy projektach z zakresu strukturyzacji podatkowej, modelowania finansowego, finansowania inwestycji, a także przy transakcjach kupna i sprzedaży.

Marta ma tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w zakresie finansów i bankowości.

Marta Oberda