Międzynarodowy zasięg

Cromwell to wewnętrznie zarządzany australijski fundusz Real Estate Investment Trust (A-REIT) notowany na australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z posiadaczami papierów wartościowych w 22 krajach.

Globalna platforma Cromwell obejmuje ponad 450 pracowników zatrudnionych w 28 biurach w Australii, Nowej Zelandii i Europie. Na dzień 31 Grudnia 2021 r. wartość zarządzanych aktywów w ujęciu globalnym wynosiła 7,8 mld EUR.

Jesteśmy zaufanym partnerem kapitałowym i zarządcą funduszy dla wielu globalnych i lokalnych inwestorów, podmiotów wnoszących kapitał inwestycyjny i partnerów z sektora bankowego. Mamy duże osiągnięcia w zakresie tworzenia wartości i zapewniania dużych zysków ważonych ryzykiem w całym procesie inwestowania w nieruchomości.

Our Presence