Zrównoważony rozwój

Firma Cromwell rozpoczęła pomiary swoich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2006 r., a w roku 2009 zaczęła składać raporty zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). W tym właśnie roku przygotowany został nasz pierwszy raport roczny.

Jesteśmy przekonani, że realizacja naszego kluczowego celu biznesowego, jakim jest zapewnienie inwestorom Cromwell Property Group stabilnych i coraz większych zwrotów z inwestycji, wymaga stałych pomiarów, zarządzania i ujawniania informacji na temat naszego narażenia na wszystkie istotne zagrożenia ekonomiczne, społeczne, w zakresie ładu korporacyjnego i ochrony środowiska oraz inne.

Więcej informacji w zakładce Zrównoważony rozwój (Sustainability) na stronie internetowej grupy tutaj.