Cromwell Polish Retail Fund uzyskał wynik 72 punktów w badaniu 2020 GRESB, co oznacza wzrost o 29 punktów od czasu pierwszego raportu w roku 2014

Cromwell ogłosił, że Cromwell Polish Retail Fund (CPRF) uzyskał w badaniu 2020 Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) wynik 72 punktów, co oznacza wzrost o 29 punktów od czasu pierwszego raportu w roku 2014.

Firma Cromwell jest stale zaangażowana w zmniejszanie wpływu naszych funduszy i działań na środowisko oraz na ciągłą poprawę wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju naszych własnych aktywów, a także tych, którymi zarządzamy” – skomentował Phil Cowling, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Cromwell.

„29-punktowy wzrost wyniku CPRF w GRESB od 2014 roku jest doskonałym świadectwem ciężkiej pracy naszego zespołu w Polsce” – dodał.

W skład CPRF wchodzi siedem centrów handlowych, z których wszystkie mają dominującą pozycję w swoim regionie. W sierpniu 2019 r., po zakończeniu kapitalnego remontu o wartości 65 mln euro (110 mln dolarów), Cromwell otworzył najnowszą część Centrum Handlowego Janki w Warszawie, który powiększył powierzchnię najmu brutto o 21 000 m2.

„To wspaniałe, że CPRF nadal cieszy się uznaniem za osiągnięcia ESG, po tym jak niedawno cieszyliśmy się ze złotej nagrody, którą zdobyła przebudowa Centrum Handlowego Janki w kategorii „Przebudowa/Rozbudowa/Modernizacja Obiektu Handlowego Roku” podczas XI edycji konkursu Retail Awards Polskiej Rady Centrów Handlowych” – powiedział Karol Pilniewicz, Dyrektor zarządzający na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.

W Europie Środkowej i Wschodniej Cromwell współpracuje z 45 specjalistami w dziedzinie nieruchomości, którzy zarządzają 21 aktywami z 639 najemcami i ponad 749 000 m2 powierzchni.

Więcej informacji na temat wyników CPRF dostępnych jest na stronie www.cromwellpropertygroup.com/sustainability/performance, gdzie można uzyskać dostęp do karty wyników GRESB 2020.

O GRESB

Zapoczątkowany w 2009 r., GRESB jest globalnym, kierowanym przez inwestorów wskaźnikiem ESG i systemem raportowania dla giełdowych spółek zajmujących się nieruchomościami, prywatnych funduszy rynku nieruchomości, deweloperów i inwestorów, którzy inwestują bezpośrednio w nieruchomości.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania inwestorów na dane dotyczące ESG udział w badaniu w 2020 r. wzrósł o 22%, a samo badanie obejmuje obecnie 1 229 portfeli inwestycyjnych (2019 r.: 1 005) o wartości aktywów objętych zarządzaniem przekraczającej 4,8 bilionów dolarów. Pomimo wyzwań związanych z kryzysem COVID-19, wzrost udziału pokazuje, że branża nieruchomości nadal zdecydowanie reaguje na coraz większe zapotrzebowanie inwestorów na wysokiej jakości i porównywalne dane dotyczące ESG.

GRESB co roku dokonuje pomiarów i tworzy ranking praktyk w zakresie publicznego ujawniania informacji przez uczestniczące w badaniu podmioty giełdowe. Oceniane kategorie obejmują zarządzanie zrównoważonym rozwojem, realizacja zrównoważonego rozwoju, wyniki operacyjne oraz praktyki w zakresie zaangażowania interesariuszy.