Cromwell Polish Retail Fund przedstawia wyniki za rok 2021 dotyczące wskaźnika GRESB

Prowadząca działalność w dziedzinie inwestycji i zarządzania funduszami nieruchomości firma Cromwell Property Group (Cromwell) ogłosiła, że fundusz Cromwell Polish Retail Fund (CPRF) uzyskał w badaniu 2021 Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) wynik 85 punktów, co oznacza wzrost o 42 punkty od czasu pierwszego raportu w 2014 roku.

W skład CPRF wchodzi siedem strategicznie zlokalizowanych w całej Polsce centrów handlowych, z których każde zajmuje dominującą pozycję w swoim regionie. Trzy z centrów przeszły znaczną przebudowę i remonty. Warto tutaj wspomnieć o opiewającej na 65 mln eurowielokrotnie nagradzanej rozbudowie Centrum Handlowego Janki, w ramach której powierzchnia wynajmu netto zwiększyła się o 21 000 m2, co pozwoliło bardziej zróżnicować strukturę najemców z branży handlowej i rozrywkowej.

Dyrektor firmy Cromwell ds. ESG (czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego), Claire George, komentuje: – Z roku na rok Cromwell nadal aktywnie poszukuje nowych i innowacyjnych sposobów, dzięki którym możemy zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko i pozyskiwać fundusze w celu zaspokojenia potrzeb inwestorów. Poprawa wyniku w badaniu GRESB w ciągu ostatnich siedmiu lat jest tylko najnowszym przykładem tego, w jaki sposób ciągle doskonalimy nasze aktywa, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb inwestorów, Jest to znakomite osiągnięcie naszego zespołu w Polsce.

Magdalena Piechna, manager funduszu CPRF, dodaje: – Przez wiele lat nasz zespół poczynił duże postępy w zakresie poprawy wyniku funduszu CPRF w badaniu GRESB, a tegoroczny wynik wynoszący 85 punktów jest niemal dwukrotnie wyższy niż nasz pierwotny rezultat z 2014 roku. To osiągnięcie jest odzwierciedleniem wysiłków całego zespołu w Europie Środkowo-Wschodniej i ukazuje zaangażowanie naszej grupy zrównoważony rozwój w odniesieniu do wszystkich zarządzanych przez nas aktywów.

W Europie Środkowo-Wschodniej firma Cromwell zatrudnia ponad 45 specjalistów ds. nieruchomości, a na dzień 30 czerwca 2021 roku zarządzała powierzchnią biurową, handlową i logistyczną oraz parkami magazynowymi o łącznej wartości 1,1 mld euro, co pozwoliło jej na pozyskanie ponad 570 najemców dla powierzchni najmu wynoszącej w Polsce, Czechach i na Słowacji ponad 787 000 m2.

Informacje dotyczące GRESB

GRESB, zapoczątkowany w 2009 roku, jest globalnym, zorientowanym na inwestorów wskaźnikiem ESG i systemem raportowania dla giełdowych spółek zajmujących się nieruchomościami, prywatnych funduszy rynku nieruchomości, deweloperów i inwestorów, którzy inwestują bezpośrednio w nieruchomości.

Liczba uczestników badania GRESB wzrosła w bieżącym roku o 24% i wyniosła 1520 firm. To najwyższy wzrost procentowy, jaki odnotowano od 2012 roku i najwyższy w historii wzrost liczby uczestników ogółem. Obecnie GRESB obejmuje niemal 117 000 indywidualnych aktywów o wartości 5,7 biliona dolarów (wzrost z 4,8 biliona dolarów).

GRESB napędza głównie Europa, która już drugi rok z rzędu odnotowuje ogromny wzrost i obecnie stanowi prawie połowę całego wskaźnika. Wysoki, utrzymujący się wzrost w Europie jest prawdopodobnie spowodowany zarówno zainteresowaniem inwestorów danymi dotyczącymi ESG, jak i koncentracją branży na nowo wprowadzanych przepisach. Grupa podmiotów notowanych na giełdzie wzrosła o 20%, a nienotowanych o 25%. GRESB co roku dokonuje pomiarów i tworzy ranking praktyk w zakresie publicznego ujawniania informacji przez uczestniczące w badaniu podmioty giełdowe. Oceniane kategorie obejmują zarządzanie zrównoważonym rozwojem, wdrażanie działań dotyczących zrównoważonego rozwoju, wyniki operacyjne oraz praktyki w zakresie zaangażowania interesariuszy.