Justyna Filipczak awansowała na stanowisko Kierownika Regionu Europy Środkowo-Wschodniej Cromwell Property Group

Inwestor i zarządca nieruchomości, Cromwell Property Group (Cromwell) awansował Justynę Filipczak na stanowisko Kierownika Regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Justyna Filipczak, dotychczas pełniąca obowiązki Kierownika Regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w Cromwell Property Group, w ciągu ostatnich kilku miesięcy z powodzeniem koordynowała działania firmy, zwłaszcza w zakresie COVID-19, nadzorowała negocjacje z najemcami/klientami,  w imieniu Cromwell European REIT kontrolowała udane przejęcie 12 nieruchomości logistycznych i niewielkich obiektów przemysłowych w Czechach i na Słowacji. Jej osiągnięcia oraz zdobyte doświadczenie zadecydowały o podjęciu decyzji w sprawie awansu.

"Justyna posiada szeroką wiedzę na temat branży nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej umiejętności umożliwią nam dalsze rozszerzanie działalności w tym regionie i powiększanie bazy aktywów, którymi zarządzamy. Justyna jest pierwszą kobietą mianowaną na stanowisko kierownika kraju/regionu spośród 12 krajów europejskich, w których działa Cromwell. Jestem przekonany, że dzięki jej zaangażowaniu będziemy kontynuować osiąganie wyników satysfakcjonujących naszych inwestorów oraz partnerów kapitałowych” – mówi Pertti Vanhanen, Dyrektor Zarządzający na Europę.

W ciągu ostatniej dekady Cromwell znacząco zwiększył w Europie Środkowo-Wschodniej liczbę zarządzanych aktywów biurowych, handlowych, logistycznych i niewielkich obiektów przemysłowych, które na dzień 31 grudnia 2020 r. sięgnęły wartości 1 mld euro (z bazą 562 najemców, na powierzchni obejmującej ponad 655 000 m² w Polsce, Czechach i na Słowacji). Lokalny zespół tworzy ponad 40 specjalistów ds. nieruchomości i finansów.

"Ogromnie się cieszę na współpracę z tym wyjątkowym zespołem, który udowodnił, i to w bardzo trudnych okolicznościach związanych z pandemią, swoją zdolność do realizacji inicjatyw inwestycyjnych i umiejętność zarządzania aktywami w szerokim zakresie sektorów, jak logistyka, przemysł lekki, biura, handel detaliczny. Jestem podekscytowana możliwościami, jakie niesie ze sobą powierzona mi funkcja i wyzwaniami, które przede mną stoją” – mówi Justyna Filipczak, Kierownik Regionu Europy Środkowo-Wschodniej Cromwell Property Group.

Justyna Filipczak posiada ponad 14-letnie doświadczenie w finansach, kontrolingu, zarzadzaniu projektami i planowaniu strategicznym. Do zespołu Cromwell dołączyła w 2013 roku, przechodząc z GE Real Estate na stanowisko Kierownika Działu Finansowego na region Europy Środkowo-Wschodniej. Podobną funkcję w latach 2018-2019 pełniła także w Multi Corporation. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego (magister zarządzania), absolwentką programu GE Financial Management oraz byłym członkiem ACCA.