Lodewijk Zweers powołany na dyrektora Cromwell ds. operacyjnych i kapitału

Cromwell Property Group, inwestor i zarządca nieruchomości, ogłasza powołanie Lodewijka Zweersa na nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. operacyjnych i kapitału w Europie.

Lodewijk Zweers będzie odpowiedzialny za obranie strategicznego kierunku rozwoju Cromwell w odniesieniu do pozyskiwania europejskiego kapitału oraz budowania  relacji biznesowych z inwestorami europejskimi. Zarządzać będzie także bieżącą działalnością oddziałów europejskich, w tym kadrowymi, marketingiem, relacjami z inwestorami, badaniami, technologiami informacyjnymi i zrównoważonym rozwojem.

Po 20 latach pracy na stanowiskach zarządczych, a także jako autor wielu strategii zarządzania funduszami nieruchomości, inwestycjami typu private equity oraz założyciel firm doradczych, Lodewijk Zweers ma ogromne doświadczenie w zakresie budowania strategii, rozwoju firm i zarządzania kapitałem. Zanim został konsultantem strategicznym, obejmował wysokie stanowiska przy inwestycjach typu private equity, między innymi dyrektora ds. zarządzania kapitałem na europejskich rynkach w Grupie Granite Investment i dyrektora generalnego Grupy ZOM Holland, której głównymi akcjonariuszami były Grupy ABN Amro Bouwfonds Nederlandse Gemeenten oraz Rabobank Vastgoed. Działając w Grupie ZOM Holland, utworzył kilka nowych funduszy inwestycyjnych, przedsięwzięć typu joint venture z zagranicznymi partnerami i skonsolidował wiele funduszy nieruchomości z instytucjami i osobami o wysokim kapitale własnym.

Wraz z bankiem Triodos Bank utworzył również pierwszy notowany na giełdzie fundusz nieruchomości o zrównoważonym rozwoju, w którego posiadanie wchodziła nieemitująca dwutlenku węgla siedziba firmy TNT w mieście Hoofddorp.

Lodewijk Zweers jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu w Lejdzie; zdobył także tytuł magistra zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Amsterdamskim.

Powołanie Lodewijka Zweersa na nowe stanowisko skomentował Mark McLaughlin, dyrektor zarządzający Grupy Cromwell Property w Europie, stwierdzając: „Lodewijk doskonale odnajduje się w sprawach związanych z zarządzaniem i jest przedsiębiorcą z imponującym doświadczeniem. Jego powołanie jest spójne z naszą strategią, mającą na celu zabezpieczenie aktualizację naszej wartości w przyszłości poprzez wzmacnianie zespołu i inwestowanie w naszą platformę, procesy i nowe technologie. Dołącza do zespołu w ważnym dla naszego rozwoju momencie, kiedy to rośnie nasz potencjał zarządzania aktywami i zdobywamy nowych inwestorów.”