Mark McLaughlin mianowany Dyrektorem Zarządzającym Cromwell Property Group Europe

Cromwell Property Group, globalne przedsiębiorstwo zarządzające inwestycjami związanymi z nieruchomościami, ogłosiło w dniu dzisiejszym nominację Marka McLaughlina na Dyrektora Zarządzającego swojej spółki europejskiej.

Budget 2017: Superannuation proposals

Mark, który już od kilku miesięcy przejmuje pracę na tym stanowisku, przynosi ze sobą bogate doświadczenie w zakresie inwestycji europejskich i zarządzania aktywami, zdobyte w trakcie wcześniejszej pracy w Grupie w charakterze Dyrektora ds. nieruchomości europejskich oraz Dyrektora regionu Beneluks. Podlegając bezpośrednio Paulowi Weightmanowi, Dyrektorowi Generalnemu Cromwell Property Group, Mark będzie ponosić pełną odpowiedzialność operacyjną za prowadzenie spółki europejskiej.

Mark przejmuje obowiązki od Davida Kirkby, który objął stanowisko Dyrektora Wykonawczego w Grupie Europejskiej, biorąc odpowiedzialność za rozwijanie i utrzymywanie silnych związków z obecnymi klientami firmy, jak również za tworzenie nowych relacji biznesowych.

„Po zakończeniu okresu przejściowego mamy przyjemność ogłosić nominację Marka na stanowisko Dyrektora Zarządzającego naszej spółki europejskiej, a także powitać Davida w jego nowej roli w Grupie” – powiedział Paul Weightman, Dyrektor Generalny Cromwell Property Group. „Nominacje te podkreślają nasze ogólne zaangażowanie na rzecz rozwoju spółki europejskiej w wiodącą na rynku platformę zarządzania inwestycjami. Głębia i różnorodność europejskiego rynku nieruchomości stanowią olbrzymią szansę dla przedstawicieli kapitału zagranicznego, poszukujących zysku z nieruchomości. Jesteśmy podekscytowani przyszłością i wierzymy, że te nominacje dodatkowo wzmocnią strukturę naszej spółki europejskiej.”

„Jestem bardzo zadowolony z faktu objęcia stanowiska dyrektora spółki europejskiej Cromwell” – powiedział Mark McLaughlin, Dyrektor Zarządzający Cromwell Property Group Europe. „Jest to świetna okazja, aby poprowadzić firmę ku sukcesom, ponieważ w dalszym ciągu realizujemy naszą strategię wzrostu zarządzanych aktywów w Europie.”

„Siła naszej grupy opiera się na jakości i doświadczeniu naszych lokalnych zespołów zarządzania aktywami i funduszami” – dodał Mark McLaughlin. „Zdolność do zaoferowania inwestorom globalnego rozwiązania dla ich inwestycji w zakresie nieruchomości staje się coraz bardziej istotna, gdyż udział nieruchomości w portfelach inwestorów stale wzrasta.”

„Z niecierpliwością oczekuję, aby móc się skupić na wzmacnianiu naszych związków z istniejącymi i nowymi klientami w celu wspierania rozwoju naszej firmy w całej Europie” – powiedział David Kirkby, Dyrektor Wykonawczy Cromwell Property Group Europe.