Zarządzanie aktywami

W procesie zarządzania aktywami firma Cromwell kieruje się zasadą „najemca nasz Pan”, ponieważ jesteśmy przekonani, że dobre relacje są podstawą sukcesu w biznesie.

Głównym celem naszego zespołu zarządzającego aktywami w Europie Środkowej jest budowanie długotrwałych i przynoszących wzajemne korzyści relacji z naszymi najemcami. Dzięki temu firma Cromwell doskonale rozumie potrzeby swoich klientów i może w elastyczny sposób spełniać ich wymagania. Zarządzając w Europie Środkowej ok. 28 obiektami, możemy zapewnić naszym klientom lokale w wielu różnych częściach Polski & Czech.

Nasi zarządcy aktywów przygotowują indywidualne roczne biznesplany dla wszystkich obiektów i dokonują stałego przeglądu postępów w zakresie każdego obiektu, zgodnie z naszą strategią inwestycyjną. Budżety, prognozy, plany i raporty dotyczące wyników przygotowywane są w przejrzysty i spójny sposób, aby zapewnić, że wszystkie obiekty są efektywnie zarządzane i firma skutecznie maksymalizuje wyniki inwestycyjne poprzez:

  • pobieranie czynszów i opłat eksploatacyjnych,
  • przygotowywanie raportu dotyczącego zaległości czynszowych, przypadków wezwania komornika i waloryzacji czynszów,
  • realizację programów konserwacji i wyznaczanie budżetów na konserwację,
  • zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi najmu,
  • przekazywanie lokali na początku i po zakończeniu okresu najmu,
  • przekazywanie informacji Działowi Zarządzania Aktywami,
  • bezpieczenie.

Centrum Handlowe Rondo, Bydgoszcz

Centrum Handlowe Rondo to jednopiętrowy obiekt o powierzchni 31 000 m kw., w skład którego wchodzi hipermarket oraz galeria handlowa (47 lokali). Budynek położony jest w centrum Bydgoszczy, która jest ósmym pod względem wielkości miastem w Polsce. Wśród najemców znajdują się między innymi Real, GO Sport, Euro RTV, Reserved, Rossmann, Cubus, Sephora i McDonalds. 

Obiekt jest częścią funduszu Cromwell Polish Retail Fund, który inwestuje w centra handlowe i hipermarkety w Polsce. 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rozwijającego się rynku obiektów sprzedaży detalicznej i potrzebom klientów w Polsce, polski zespół zarządzający aktywami przystąpił do realizacji projektu o wartości 3,8 mln EUR mającego na celu przekształcenie Ronda z centrum handlowego pierwszej generacji w nowoczesny obiekt handlowy.  

Obejmował on wiążącą się z nakładami w wysokości 1,2 mln EUR rozbudowę o 2000 m kw. w celu zapewnienia miejsca na dodatkowe punkty sprzedaży detalicznej oraz przebudowę wnętrza i fasady z myślą o poprawie wyglądu i repozycjonowaniu obiektu. Zmieniono również miks najemców poprzez łączenie sklepów i wprowadzenie nowych najemców strategicznych i przebudowano strefę gastronomiczną, aby stworzyć dogodne miejsce na spotkania towarzyskie i biznesowe. 

W wyniku modernizacji i rozbudowy Rondo stało się jednym z lepszych w swojej klasie centrum handlowym dla mieszkańców Bydgoszczy, maksymalnie wykorzystującym potencjał lokalizacji i zapewniającym bogatszą ofertę w zakresie mody, gastronomii i rozrywki.

Centrum Handlowe Ster, Szczecin

Centrum Handlowe Ster to jednopoziomowy obiekt o powierzchni 34 000 m kw., w którym znajduje się hipermarket i 62 sklepy. Centrum położone jest w dynamicznie rozwijającej się części mieszkalnej w siódmym co do wielkości mieście w Polsce. Wśród najemców znajdują się między innymi Real, Euro RTV, Rossmann, Sephora, New Yorker, Smyk, Empik i CCC. 

Obiekt jest częścią funduszu Cromwell Polish Retail Fund, który inwestuje w centra handlowe i hipermarkety w Polsce. 

Jako centrum handlowe pierwszej generacji, Ster wymagał modernizacji i przebudowy w celu stworzenia nowoczesnego obiektu handlowego lepiej przystosowanego do zaspokajania rosnących potrzeb mieszkańców Szczecina. 

Polski zespół zarządzający aktywami wyznaczył sobie jasny cel, jakim było przekształcenie CH Ster w nowoczesny i ponadczasowy obiekt handlowy, niemający sobie równych w najbliższym otoczeniu. Podjęte działania obejmowały przebudowę wnętrza i fasady, aby poprawić wygląd i dokonać repozycjonowania obiektu, oraz poprawę miksu najemców poprzez łączenie sklepów i wprowadzenie nowych najemców strategicznych. 

Ster nie jest już tylko tradycyjnym centrum handlowym. Stał się centrum rozrywki oferującym swoim klientom, których potrzeby stale się zmieniają,.

Park Przemysłowy Pohořelice, Pohořelice

Park Przemysłowy Pohořelice to kompleks budynków przemysłowych i magazynowych o powierzchni 44 444 m kw., położony w odległości 25 km na południe od Brna, drugiego co do wielkości miasta Republiki Czeskiej. 

Obiekt stanowi część funduszu Central European Industrial Fund (CEIF), który obejmuje położone w Europie Środkowej obiekty przemysłowe na wynajem. 

Największym najemcą w portfelu CEIF i jedynym najemcą obiektu w Pohořelicach, zajmującym 100% powierzchni (magazyn dystrybucyjny), jest DHL Supply Chain. Odkąd powierzono mu zarządzanie portfelem aktywów w roku 2007, czeski zespół przeprowadził z DHL trzy zakończone sukcesem rundy negocjacji w sprawie przedłużenia umowy najmu. Aktualna umowa najmu wygasa w roku 2019. 

Dzięki ścisłej współpracy z firmą DHL i dogłębnym zrozumieniu jej wymagań biznesowych naszym pracownikom zarządzającym aktywami udało się przekonać ją do dalszego wynajmowania powierzchni w Pohořelicach, stale inwestując w obiekt w celu dostosowania go do jej potrzeb. Dokonane inwestycje o wartości 750 000 EUR obejmowały wprowadzenie zmian, takich jak nowe rampy załadunkowe, remont części biurowej, nowe okna, instalacja przeciwpożarowa i recepcja, a także modyfikacje w zakresie ADR w celu umożliwienia przechowywania towarów niebezpiecznych i wyrobów wysoce łatwopalnych.

Kompleks handlowy Ricany, Praga

Kompleks handlowy Ricany, znany również jako Centrum Logistyczne Sanitas, to położony w miejscowości Ricany u Prahy, 29 km na południowy-wschód od Pragi, obiekt o powierzchni 46 799 m kw., w skład którego wchodzi główny budynek logistyczny, budynek handlowy/biurowy oraz mniejszy budynek magazynowy. Wśród najemców znajduje się firma FAST CR, największa hurtownia elektroniki w Czechach, Biotika Bohemia oraz niemiecka sieć drogeryjna Rossmann. 

Obiekt stanowi część funduszu Central European Industrial Fund (CEIF), który obejmuje położone w Europie Środkowej obiekty przemysłowe na wynajem. 

Wybudowany pod koniec lat siedemdziesiątych obiekt wymagał modernizacji pomieszczeń biurowych do klasy A w celu spełnienia aktualnych wymagań biznesowych.  

Nasz lokalny czeski zespół zarządzający aktywami podjął się budowy nowego dwukondygnacyjnego budynku biurowego o powierzchni 2068 m kw. Prace obejmowały rozbiórkę starego budynku z azbestowym dachem w celu zapewnienia miejsca na nowy obiekt. Zespół podpisał z FAST CR pięcioletnią umowę najmu, zarządzał pracami projektowymi i sprawował nadzór nad procesem planowania i realizacji projektu.