Zintegrowane usługi na poziomie ogólnoeuropejskim

Zespół lokalny wspierany jest przez naszych specjalistów ds. korporacyjnych, prawnych i podatkowych, którzy świadczą zintegrowane usługi na poziomie ogólnoeuropejskim. 

  • Sprawozdawczość – zapewniamy dokładne analizy portfela i nieruchomości w ramach wysokiej jakości sprawozdawczości na poziomie instytucjonalnym. 
  • Struktura kapitału – zapewniamy odpowiednią strukturę kapitału dzięki wiodącym możliwościom w zakresie zaciągania długów i zarządzania zadłużeniem. 
  • Księgowość – realizujemy szczegółowe roczne biznesplany i regularnie przygotowujemy prognozy związane z budżetowaniem i przepływami pieniężnymi w celu zapewnienia zgodności z planami. 
  • Finanse przedsiębiorstwa – dopasowujemy wymagania kapitałowe w całym spektrum ryzyka/zysku za pośrednictwem naszych zespołów specjalistów w zakresie zadłużenia i kapitału. 
  • Zarządzanie ryzykiem – uzgadniamy, ustalamy i monitorujemy parametry ryzyka, biorąc pod uwagę gotowość inwestorów do jego podejmowania. 
  • Ład korporacyjny i zgodność z przepisami – zapewniamy wysoki poziom ładu korporacyjnego i przejrzystości dzięki dogłębnej znajomości ograniczeń prawnych i regulacyjnych w różnych jurysdykcjach.