Zarządzanie inwestycjami

Podejście firmy Cromwell do zarządzania inwestycjami bazuje na naszym systemowym procesie „house view”, który w jasny sposób definiuje to, co według nas stanowi obiecujące możliwości inwestycyjne na rynkach, na których działamy. 

Nasz zespół zarządzający inwestycjami uważnie śledzi sytuację na rynku lokalnym w celu strategicznego poszukiwania i wykorzystywania możliwości w Europie Środkowej, aby zapewnić inwestorom maksymalną stopę zwrotu.  

Nasza usystematyzowana metoda inwestycyjna obejmuje dokładne badanie rynku lokalnego, badania ekonomiczne oraz analizę informacji o najemcach i nieruchomościach w ramach dynamicznego i szczegółowego procesu due diligence w zakresie kwestii technicznych, finansowych, prawnych oraz związanych z ochroną środowiska i strukturyzacją.  

Jesteśmy w stałym kontakcie z właścicielami nieruchomości, deweloperami i gminami w Europie Środkowej, a także utrzymujemy doskonałe relacje z krajowymi i lokalnymi agentami nieruchomości, poszukując transakcji, w przypadku których możemy „kupić inteligentnie, powiększyć wartość inwestycji, a następnie sprzedać z zyskiem”. 

Aktualnie na terenie Europy Środkowej aktywnie poszukujemy inwestycji w nieruchomości w sektorze obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych magazynów dystrybucyjnych i mniejszych obiektów logistycznych. 

Aby lepiej poznać nasze kryteria inwestycyjne, skontaktuj się z naszym zespołem z Europy Środkowej.

Cromwell Polish Retail Fund

Fundusz Cromwell Polish Retail Fund to fundusz zamknięty obejmujący centra handlowe i hipermarkety w Polsce. Został on przejęty w roku 2013 od GE Capital Real Estate, doradcy inwestycyjnego i zarządcy nieruchomości. 

W momencie przejęcia fundusz obejmował pięć centrów handlowych i trzy hipermarkety o łącznej powierzchni 288 000 m kw. zajmowanej przez około 380 najemców. 

Przejęcie zostało sfinansowane z rezerw bilansowych, w tym ze wspólnej inwestycji poczynionej wraz z obecnymi inwestorami, co umożliwiło dostosowanie interesów spółki do interesów partnerów inwestycyjnych. 

Działający w Warszawie wysoko wykwalifikowany zespół GE Capital Real Estate Poland, który zarządzał Funduszem od samego początku utworzenia funduszu, dołączył do zespołu Cromwell z Europy Środkowej, zwiększając jego liczebność i możliwości. 

Dla spółki była to bardzo ważna transakcja, która pozwoliła jej zwiększyć liczbę zarządzanych aktywów i wzmocnić pozycję na rynku Europy Środkowej.

Cromwell Central Europe Diversified Partnership

Fundusz Cromwell Central Europe Diversified Partnership powstał w roku 2014. Początkowo docelowa wartość aktywów brutto wynosiła 500 mln EUR. Na początku Fundusz koncentrował się na inwestowaniu w obiekty handlowe pierwszej i drugiej generacji, głównie w Polsce i Czechach. W roku 2016 postanowiono zdywersyfikować strategię inwestycyjną, poszerzając działalność o sektor biurowy. 

W momencie utworzenia Fundusz dokonał swojej pierwszej inwestycji, jaką było nabycie centrum handlowego Galeria Butovice o powierzchni 36 500 m kw. w Pradze. Centrum handlowe zostało zbudowane w roku 2005 i wynajmowane jest ok. 100 najemcom, w tym sieci supermarketów Albert, Intersport i H&M. 

Nasz lokalny zespół w Pradze zarządza obecnie projektem deweloperskim mającym na celu repozycjonowanie obiektu, który obejmuje rozbudowę i różne prace związane z przebudową galerii, które już trwają. Zespół podpisał również nową umowę najmu na 30 lat z austriacką siecią handlową zajmującą się sprzedażą mebli Kika Nabytek, należącą do Grupy Steinhoff, dotyczącą nowej powierzchni wynoszącej 15 000 m kw., która zostanie wybudowana specjalnie dla tej sieci.  

Po wkroczeniu do sektora biurowego Fundusz nabył w Polsce Warsaw Corporate Centre o powierzchni 8693 m kw. Budynek składa się z dziewięciu kondygnacji biurowych oraz części handlowo-usługowej na parterze. Lokale wynajmowane są znanym firmom, takim jak Danska Bank, Broadway Malyan i OSTC. Obiekt ten jest doskonale zlokalizowany w samym sercu biznesowego centrum Warszawy.