Zarządzanie projektami

Firma Cromwell oferuje usługę całościowego zarządzania projektami związaną z pracami remontowymi, konserwacyjnymi, dotyczącymi przebudowy i innymi. 

Zarządzanie projektami jest integralną częścią naszego procesu tworzenia wartości dodanej poprzez aktywne zarządzanie aktywami w Europie Środkowej. Zarządzamy projektami od początku do końca, co pozwala nam na aktywne działanie, identyfikowanie z wyprzedzeniem ewentualnych problemów oraz zarządzanie wynikami.  

Podczas prac remontowych dbamy o to, aby nasi najemcy w jak najmniejszym stopniu odczuwali skutki zakłóceń i niedogodności, tak aby mogli koncentrować się na swojej podstawowej działalności. 

Oferujemy następujące usługi: 

  • kompleksowe zarządzanie przetargami, 
  • wybór dostawców, weryfikacja dostawców i zarządzanie dostawcami, 
  • kontrola budżetu, 
  • sprawdzanie przepisów, 
  • sporządzanie kosztorysów, 
  • kontrola planowania, 
  • kontrola jakości. 

W ramach naszego aktywnego zarządzania nieruchomościami zrealizowaliśmy w Europie Środkowej wiele programów modernizacyjnych. Obejmują one poprawę stanu technicznego lokali już zajmowanych przez najemców, odnawianie powierzchni niewynajętych w celu oddania ich do użytku lub repozycjonowanie obiektów w ramach przygotowań do sprzedaży.